Chiangmai i Love u
Chiangmai i Love u ระบบแผนที่ท่องเที่ยว โดย สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่
ค้นหาสินค้าและบริการ
ค้นหาเส้นทาง
เส้นทางแนะนำ
เส้นทางเดินรถ

    PLEASE DOUBLE CLICK ON PLACE

สร้างเส้นทาง

Register

Name :
E-mail :
Image Profile :
Browse
Username :
Password :
Confirm Password :

mark-trueError

username or email is not available, Please try again.

mark-trueError

The username or password is incorrect, Please try again.

mark-trueError

Registeration failed.

mark-trueSuccess

แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

mark-trueError

ไม่สามารถแก้ไขเส้นทางได้

forget-iconForget Password

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.
E-Mail :

icon การเดินทาง

img
สนามบินเชียงใหม่(ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
฿0.-
3 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
icon ข้อมูลสถานที่

สนามบินเชียงใหม่(ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) ภายใต้การดูแลของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (AOT) สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นประตูหลักที่นำนักท่องเที่ยวเดินทางสู่ดินแดนและวัฒน ธรรมอันงดงามของภาคเหนือ โดยมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วภูมิภาคตอนเหนือ ปัจจุบันมีสายการบินเปิดให้บริการ 9 สายการบินทั้งสายการบินภายในประเทศและต่าง ประเทศ มีผู้โดยสารมากกว่า 2,000,000 คน ให้บริการเที่ยวบินกว่า 15,000 เที่ยวบินและบริการขนส่งสินค้ามากกว่า 16,000 ตัน

icon ข้อมูลสถานที่:

สนามบินเชียงใหม่(ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) ภายใต้การดูแลของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (AOT) สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นประตูหลักที่นำนักท่องเที่ยวเดินทางสู่ดินแดนและวัฒน ธรรมอันงดงามของภาคเหนือ โดยมีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทั่วภูมิภาคตอนเหนือ ปัจจุบันมีสายการบินเปิดให้บริการ 9 สายการบินทั้งสายการบินภายในประเทศและต่าง ประเทศ มีผู้โดยสารมากกว่า 2,000,000 คน ให้บริการเที่ยวบินกว่า 15,000 เที่ยวบินและบริการขนส่งสินค้ามากกว่า 16,000 ตัน

iconสนามบินเชียงใหม่(ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ที่อยู่:
3 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์:
FACEBOOK:
Opening :
วันจันทร์-วันอาทิตย์
Rate
5
5 ดาว
100% Complete
4 ดาว
0% Complete
3 ดาว
0% Complete
2 ดาว
0% Complete
1 ดาว
0% Complete
icon รูปภาพเพิ่มเติม
iconแผนที่
icon แสดงความคิดเห็น: